joi, 3 septembrie 2015

Cuvânt al Părintelui Justin Pârvu despre Părintele Arsenie BocaDumnezeu lucrează prin oameni.

Socotim că frumuseţea artei scrise şi pictate de Părintele Arsenie Boca este de toată vrednicia.

Toate le încununează un suflet înaintea lui Dumnezeu – şi pe noi, şi neamul nostru, şi toată creştinătatea de pretutindeni. Valorile acestea ortodoxe au fost pretutindeni şi vor rămâne în viaţa noastră, ca existenţă în eternitate.

Rolul mare pe care l-a avut Părintele Arsenie Boca, de trimis al lui Dumnezeu, este tocmai această mare lucrare, de o deosebită adâncime duhovnicească, pe care el a lăsat-o; iar noi, ca urmaşi ai lui, trebuie să ne hrănim dintr-însa şi să ne ostenim cu toată râvna să o ducem mai departe, ca binecuvântare pentru nepoţii şi strănepoţii noştri. Aceasta a fost şi este misiunea Părintelui Arsenie Boca – şi el nu e mic înaintea lui Dumnezeu; de aceea, îl laudă credincioşii în biserici, la mormântul lui şi în casele lor, iar temelia credinţei este în aceşti închinători binecredincioşi.

Ştiut este de toţi că vrăjmaşul urlă la mormântul Părintelui. Vrăjmaşi au fost dintoteauna şi vor exista cât timp va îngădui Dumnezeu să existe omenirea aceasta. Atâta timp cât noi vom fi şi vom rămâne în haina aceasta monahală, vom avea şi prieteni, şi neprieteni, că aşa a fost dintotdeauna, de la începutul veacurilor.

Extras din Adăugirile editorului (Cuvânt al Părintelui Justin Pârvu despre Părintele Arsenie Boca), la volumul Despre îndumnezeirea omului prin har, vol. 1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu