marți, 6 octombrie 2015

Părintele Arsenie Boca despre viața duhovniceasăViața duhovnicească are și ea o pruncie, are o vârstnicie și o deplinătate de vârstă. Prilejurile care ne vin zilnic fac dovada ce vârstă duhovnicească avem și dacă peste tot avem sau nu avem viață duhovnicească. Prilejurile vin, ca să împlinim prin ele vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Felul cum trecem prilejurile face dovada cum suntem cu adevărat.

Pomenim cu apăs că prilejurile au mare valoare pentru sporirea vieții duhovnicești. Nici un prilej, oricare ar fi el, nu te lasă unde te-a găsit. Prilejul pierdut scade viața noastră duhovnicească, pe când prilejul câștigat sporește viața Duhului Sfânt întru noi...

Observăm că fiecare mic prilej ne îmbie cu o lepădare de sine și cu urmarea lui Hristos. Faptul acesta ridică foarte mult valoarea de mântuire a prilejurilor. Viața de toate zilele nu mai e o viață neînsemnată, o vreme pierdută, ci poate fi îndrumată spre o tot mai sporită trăire și îmbogățire în Dumnezeu.

Prilejurile sunt nevăzut conduse de Dumnezeu, aduse sau îngăduite, ca, prin ele, să sporim în lepădarea de sine și în urmarea lui Hristos. Prilejurile au rostul tainic de a ne crește ca putere sufletească, pentru prilejuri din ce în ce mai grele, care duc lepădarea de sine și dragostea de Dumnezeu până la măsuri de jertfă. Nimeni să nu creadă că, la o adică, va putea mărturisi pe Dumnezeu cu prețul tăierii capului, dacă nu s-a deprins mai întâi, cu ajutorul prilejurilor mărunte, la o cât mai sporită lepădare de sine...

Prilejurile mai au și-o înfățișare cu totul lăuntrică. Un gând oarecare a venit să-ți spună oarece, să-ți pună o amăgire în minte. A venit prilejul lăuntric să dovedești pe cine iubești în inima ta: pe Dumnezeu sau amăgirea cu care te îmbie gândul. Prilejurile lăuntrice, de asemenea, îmbie la lepădare de sine, la ascultare de vreun cuvânt al lui Dumnezeu și la o rânduială și a gândurilor.

Se întâmplă că mai pătimim și de uitare, una din marile scăderi ale firii omenești. Prilejurile cele din afară și cele din lăuntru ne surprind în uitare de Dumnezeu; ne iau prin surprindere și scot la iveală ceea ce suntem cu adevărat și avem în mintea și în inima noastră. Firea noastră, așa cum ne-a rămas, e uitucă, leneșă și necredincioasă. În fața neputințelor, n-o ia către Dumnezeu, ci către întristare. Din motivul acestor slăbiciuni de căpetenie, mulți pierd vremea și nu mai prind gustul vieții duhovnicești; căci, în noi, Duhul lui Dumnezeu crede în Dumnezeu. Duhul e osârduitor, Duhul lui Dumnezeu nu Se descurajează în fața neputinței. Duhul Sfânt ridică firea din moartea și din superficialitatea ei.

(Părintele Arsenie Boca, Despre îndumnezeirea omului prin har, vol. 1)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu